Kompetencje zdrowotne eksplodują.W przypadku braku choroby zdrowie powraca; Jako styl życia, projekt samooptymalizacji i dążenie do uważności, zdrowie od dawna ugruntowało się we wszystkich dziedzinach życia i staje się coraz bardziej zróżnicowane. Ludzie nigdy nie byli lepiej poinformowani. Staje się ważnym czynnikiem dla firm, nie tylko jako argument sprzedażowy, ale także w walce o talenty.

FemTech przełamuje uprzedzenia dotyczące płci w medycynie.

W przyszłości lekarze będą coraz bardziej wrażliwi na płeć, aby móc odpowiednio leczyć pacjentów każdej płci, ponieważ nieprzestrzeganie płci w profilaktyce, diagnostyce i terapii może mieć fatalne konsekwencje. Założenie, że istnieją tylko dwie płcie, nie odpowiada naukowemu status quo. Następnie jest również stosowany w praktyce – i leczony. Sektor FemTech jest silnym motorem tych zmian.

Wzrasta tęsknota za wolnością od zarazków.

Niewidzialne niebezpieczeństwo staje się siłą napędową nowych rynków związanych z badaniami i rozwojem farmaceutyków oraz produktów dezynfekcyjnych codziennego użytku. Powodem są prawdziwe problemy z antybiotykoopornością, ale także germofobia, rosnący strach przed bakteriami, wirusami i tym podobnymi.

Zdrowie jest postrzegane całościowo.

Zanika iluzja granicy między środowiskiem „tam” a własną biologią. Nasze ciało to nasze jedzenie to nasze środowisko to nasza atmosfera to nasza planeta. Wszystko jest jedno: zdrowie planety i projekt naszego środowiska są nierozerwalnie związane z naszym indywidualnym zdrowiem.

Zdrowie w systemie megatrendowym

Tak jak w przypadku wszystkich megatrendów, pełna moc megatrendu zdrowia ujawnia się dopiero wtedy, gdy zrozumie się go w całym systemie megatrendów, ponieważ megatrendy wpływają na siebie nawzajem i wzmacniają je. Na przykład zdrowie jest ściśle powiązane z megatrendami Nowej Pracy i indywidualizacji, co widać na przykład w kwestii zdrowego środowiska, architektur Nowej Pracy oraz łączenia życia i pracy, tzw. kim jest opiekun zdrowotny

work-life blending. Samotność społeczna i jej zdrowotne konsekwencje współgrają z megatrendem urbanizacji, podczas gdy na pragnienie leków naturalnych wpływa megatrend neoekologii. W wyniku pandemii megatrendy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem ściśle się ze sobą połączyły. Megatrendy dotyczące zdrowia i łączności wzmacniają się nawzajem, ponieważ cyfryzacja w sektorze opieki zdrowotnej staje się coraz bardziej normą.

Tylko takie całościowe zrozumienie umożliwia rozpoznanie i wykorzystanie całego potencjału strategicznego. Liczne zmiany związane z megatrendem zdrowia nie mają źródła w sektorze zdrowia lub są przez niego napędzane, ale są zjawiskami społeczno-kulturowymi, które wywodzą się ze społeczeństwa, mają wpływ na wiele sektorów, aw niektórych przypadkach fundamentalnie je zmieniają. Chodzi przede wszystkim o prozdrowotny styl życia i postawy ludzi, o orientacje na wartości, struktury potrzeb i pragnienia, które kształtują zmianę społeczną. Są one wyraźnie widoczne w kulturze konsumenckiej, na rynkach iw światach produktów – bynajmniej nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie placówek służby zdrowia.

Wiedza o zmianach w ramach megatrendu zdrowia może więc być zastosowana nie tylko w sektorze zdrowia. Może również dostarczyć kluczowych informacji o potencjale w innych sektorach i stanowić podstawę strategicznych decyzji firm spoza sektora ochrony zdrowia.

Trend jest nadal realizowany przede wszystkim w projektowaniu szpitali.

Ponieważ nie tylko leki i opieka odgrywają ważną rolę w powrocie do zdrowia: duże znaczenie mają również takie czynniki, jak światło dzienne, poziom hałasu i żywność. Budynki opieki zdrowotnej przyszłości są otwarte na wymianę i oferują przestrzeń dla codziennych doświadczeń – integrując miejsca codziennego użytku, takie jak piekarnie czy kawiarnie, można zapobiegać poczuciu izolacji oraz promować komunikację i wymianę. Projekt i architektura mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi.

Tworzenie zdrowego środowiska pracy staje się ważnym czynnikiem w Wojnie o opowieść nt. Ponieważ w szczególności młodzi ludzie są bardziej niż kiedykolwiek bardziej świadomi zdrowia i wrażliwi na środowisko pracy, które nie jest dla nich dobre. Elastyczne godziny pracy i biuro w domu stwarza również sprzyjające zdrowiu warunki pracy. Ale decydującą rolę odgrywa również projekt przestrzeni biurowej. Trend na architekturę uzdrawiającą, w której środowisko lecznicze zapewnia przede wszystkim dużo światła, powietrza i zieleni, można przenieść także na biura.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
1 komentarz
Dodaj komentarz
To powinno ci się spodobać

Propozycja usług agencji interaktywnej Ajmer

Etapy współpracowania z agencją interaktywną Ajmer są dokładnie doprecyzowane, dzięki czemu zleceniodawcy…

Possessing A Wholesome Way of life Signifies Exercising Frequently

Źródło: https://www.makijaz.info.pl/makijaz-permanentny-ust-wszystko-co-musisz-wiedziec/ Shedding weight can be a man or woman plenty of…